Ραντεβού

Το ιατρείο λειτουργεί Δευτέρα ως Παρασκευή, 9:30 – 21:00.  Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού καλώντας στα τηλέφωνα 2414 008397 – 6974710276.